Nabízí mnoho výhod, bezpečnější podnikání a relativně vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a středního podnikání. Je vhodná jak pro osoby právnické, tak fyzické. Ze zkušeností a praxe v zahraničí se franchising nejčastěji uplatňuje v obchodě, ve službách a v gastronomii. Pro expanzi na nové trhy především zahraniční se nejvíce uplatňuje tzv. master-franchising.
Tím není řečeno, že tyto systémy mají původ v těchto zemích. Mezinárodně působící franchisoři z celého světa využívají většinou svých master-franchisantů nebo centrál, etablovaných v zemích EU, pro expanzi na trhy střední a východní Evropy, včetně českého trhu. V České republice se zvyšuje i poptávka po tomto způsobu podnikání, a to zejména ze strany středně velkých nebo začínajících podnikatelů. Franchising se stává alternativou jejich dalšího podnikatelského rozvoje a nebo jediná cesta k tomu, aby obstáli v náročném tržním prostředí otevřeného trhu v EU, kam patří i Česká republika.
Všeobecně je možné konstatovat, že se v posledních 2 až 3 letech zvyšuje informovanost a povědomí podnikatelů o tomto perspektivním, dynamicky se rozvíjejícím a celosvětově expandujícím podnikání. Tímto se potvrzují i prognózy, že po vstupu ČR do EU se rozvoj franchisingu na tomto trhu zásadně změní. Český trh nezůstává, jak se dalo očekávat, izolován od vnitřních vazeb, procesů a rozvoje trhu v EU. Zdroj : Česká asociace franchisingu.